اکثریت نمایندگان پارلمان اتریش دوشنبه ۶ خرداد / ۲۷ مه پس از سه ساعت گفت‌وگو با رأی عدم اعتماد خود به دولت محافظه‌کار سباستین کورتس، صدر اعظم این کشور، موجب سقوط آن شدند. این نخستین بار در تاریخ اتریش است که یک دولت به این شکل ساقط می‌شود. اکنون الکساندر فان در بلن، رئیس‌جمهوری اتریش، تا برگزاری انتخابات بعدی در ماه سپتامبر رئیس دولت جدید را منصوب می‌کند. او می‌تواند برای ادامه کار، کابینه را در این مدت هدایت کند. سباستین کورتس، از حزب مردم اتریش هفته گذشته از ادامه همکاری با قائم مقام خود هاینتس کریستین اشتراخه از حزب راست افراطی آزادی سر باز زد. ۲۷ اردیبهشت / ۱۷ مه ویدئویی منتشر شد که آینده ائتلاف را مورد شک و تردید قرار ‌داد. این ویدئو اشتراخه را در سال ۲۰۱۷ و پیش از انتخاباتی که او را به قدرت رساند، در حال دیدار با یک زن از یک خانواده الیگارش روس نشان می‌داد. در این ویدئو اشتراخه در ازای دریافت حمایت مالی و سیاسی، قول جور کردن قراردادهایی با یک شرکت را می‌داد. اشتراخه که از دولت استعفا داد تمام وزیران راست افراطی نیز از کابینه خارج شدند.