سفیر ایران در سنای فرانسه: با فتوای خامنه‌ای شرط ترامپ برآورده شده

بهرام قاسمی سخنان وزیر خارجه ایران را در سنای فرانسه تکرار کرد. همزمان سفر نخست‌وزیر ژاپن به تهران عجالتاً قطعی شد.