تاخیر در اعلام نظر شورای نگهبان درباره لایحه تعیین تابعیت فرزندان زنان ایرانی

بر اساس لایحه فوق فرزندان حاصل از ازدواج (شرعی) زنان ایرانی با مردان غیرایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال به درخواست مادر ایرانی به تابعیت ایران در می‌آید.