همسر دوم شهردار سابق تهران به قتل رسید

همسر دوم محمدعلی نجفی که زن جوانی بود در خانه‌اش با شلیک گلوله کشته شد. انگیزه این اقدام هنوز روشن نیست.