در یک تیراندازی در شهر ویرجینیا بیچ در ایالت ویرجینیای آمریکا ۱۲ تن کشته شدند. به گزارش پلیس ویرجینیا، متهمی که «کارگر ناراضی شهرداری» معرفی شده است، به یک ساختمان شهرداری در ویرجینیا بیچ هجوم برد و با یک کلت کالیبر ۴۵ به سمت همه حاضران بدون هدف‌گرفتن فرد خاصی شروع به شلیک کرد. او در درگیری با پلیس کشته شد. خشونت‌های مربوط به اسلحه در ایالات متحده رو به افزایش است. به گزارش وب‌سایت «آرشیو خشونت اسلحه» (Gun Violence Archive)، از آغاز ۲۰۱۹ تا کنون دست‌کم ۱۵۰ تیراندازی کور در ایالات متحده رخ داده است. حوادث مربوط به اسلحه در این مدت پنج هزار و ۷۶۴ تن را در ایالات متحده به کام مرگ فرستاده و ۱۱ هزار و ۶۰ تن را مجروح کرده است. با این حال، جمهوری‌خواهان و شماری از دموکرات‌ها که به گفته منتقدان از سوی لابی‌های اسلحه‌سازی حمایت می‌شوند،‌ در برابر تغییر قوانین اسلحه در آمریکا مقاومت می‌کنند.