بحران انسانی در ادلب، بوته آزمایش روسیه و ترکیه

آنکارا و مسکو همزمان با افزایش خشونت‌ها در ادلب و در حالی‌که هرکدام از یک طرف درگیر حمایت کرده‌اند، به‌دنبال آتش بس فوری و یک راه‌حل سیاسی هستند.