شورای نگهبان به صورت مشروط با اصل لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با افراد خارجی موافقت کرد. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) بر اساس اظهارات عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان این لایحه با دو ایراد جزئی برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد. او در مورد این ایرادات گفت: «دو اشکال جزئی با آن داشتیم ولی اعضا با اصل آن موافق بودند. ایرادات را برای مجلس هم ارسال کردیم تا فرصت مناسبی اصلاحات انجام شود. ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گرفتن سوابق کیفری افرادی بود که می توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند». به گفته او نهایتا مقرر شده لایحه فوق پس از اصلاح مجدد به شورای نگهبان ارسال شود تا مجدد مورد بررسی قرار بگیرد و اعلام نظر نهایی انجام شود. براساس این لایحه از این پس فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند. قانون فعلی کودکان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی را از داشتن شناسنامه و به تبع آن از تسهیلات دیگری چون حق درمان و تحصیل باکیفیت و رایگان محروم کرده است.