وزارت کشور افغانستان اعلام کرد که در سه انفجارِ صبح یکشنبه ۱۲ خرداد / ۲ ژوئن در شهر کابل دست‌کم یک نفر کشته و ۱۷ نفر زخمی شدند. انفجار نخست در مینی‌بوس دانشجویان دانشگاه تعلیم و تربیت دانشگاه ربانی رخ داد. به‌گفته نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت کشور افغانستان دو انفجار دیگر هم در همین محل رخ دادند و هر سه با مین‌های مغناطیسی بوده‌اند. فردی که دراین رویداد کشته‌شده یک مغازه‌دار در محل بوده است. یک خبرنگار و پنج تن از نیروهای امنیتی در میان مجروحان دیده می‌شوند. چهار نفر از زخمی‌شدگان نیز زن هستند. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را نپذیرفته است.