مطهری خواهان حضور موسوی، کروبی و احمدی‌نژاد در دادگاه محمدرضا خاتمی شد

علی مطهری محاکمه محمدرضا خاتمی را «فرصت مغتنمی» دانست که با حضور میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی‌نژاد در دادگاه، «یک بار برای همیشه» پرونده حوادث سال ۸۸ بسته شود.