به‌دنبال اختلاف‌های موجود در حزب سوسیال دموکرات آلمان پس از شکست سنگین در انتخابات پارلمان اروپا، آندریا نالس، رهبر این حزب یکشنبه ۱۲ خرداد / ۲ ژوئن از سمت خود استعفا داد. آندریا نالس در نامه‌ای خطاب به اعضای این حزب نوشته است که برای انجام وظایف خود دیگر از سوی اعضا حمایت نمی‌شود و به همین دلیل کناره‌گیری می‌کند. او گفته است که حزب سوسیال دموکرات با این حال از دولت ائتلافی آلمان خارج نخواهد شد. حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات اخیر اروپا تنها توانست ۱۵،۸ درصد آراء را به‌دست آورد و پس از حزب دموکرات مسیحی و حزب سبزها در جایگاه سوم قرار بگیرد. در حالی‌که در دور قبلی انتخابات اروپا در سال ۲۰۱۴ با ۲۷،۳ درصد آراء در جایگاه دوم پس از حزب دموکرات مسیحی جای گرفته بود. آندریا نالس از آوریل ۲۰۱۸ ریاست حزب سوسیال دموکرا‌ت‌ها را برعهده دارد.