دادستان تهران از صدور کیفرخواست محمدعلی نجفی، شهردار اسبق تهران دایر بر قتل عمد و حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و ایراد صدمه بدنی عمدی خبر داد. علی القاصی‌مهر دادستان تهران دوشنبه ۱۲ خرداد گفت پرونده شهردار اسبق تهران که به قتل همسر دوم خود اعتراف کرده، با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال شد. علی القاصی مهر یادآوری کرد: پرونده محمد علی نجفی از جهت قانونی یک پرونده قتل خانوادگی محسوب می‌شود. بستگان میترا استاد تقاضای قصاص کرده‌اند. لاله عقبایی، وکیل محمد علی نجفی در گفت‌وگو با رسانه‌های داخلی ادعا کرده که شهردار سابق تهران در قتل همسر دومش «سوءنیت» نداشته است.