به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، مأموران امنیتی، یکشنبه ۱۲ خرداد احمد‌ دغاغله، از اهالی کوی عزیزیه در اهواز را در محل کار خود بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. احمد دغاغله ۴۰ سال دارد، متأهل و دارای دو فرزند است. این فعال مدنی در رشته علوم سیاسی تحصیل کرده، کارمند شهرداری اهواز و از بنیانگذاران مؤسسه فرهنگی الهلال است. این مؤسسه منحل و همه اعضای آن بازداشت شده‌اند.