اپوزیسیون سودان برنامه انتخابات را رد کرد

نظامیان سودان اعلام کردند که تمامی توافق‌های خود با اپوزیسیون را لغو و انتخابات را ۹ ماه دیگر برگزار می‌کنند. اپوزیسیون می‌گوید به مبارزات خود تا انتقال قدرت به غیرنظامیان ادامه خواهد داد.