شورای امنیت در محکومیت کشتار خارطوم به تصمیم نرسید

هشت کشور اروپایی با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کردند که ارتش سودان نمی‌تواند به طور یک‌جانبه به گفت‌وگوها خاتمه دهد، دولت تشکیل دهد و انتخابات برگزار کند.