رضا اردکانیان وزیر نیرو ایران چهارشنبه ۱۵ خرداد در مشهد گفت: «بر اثر باران‌های بهاری امسال مخازن آب کشور ۱۵ میلیارد مترمکعب بیشتر از پارسال آب دارند». به‌گفته اردکانیان، ورودی آب به دریاچه ارومیه نیز افزایش داشته و سطح این دریاچه نسبت به پارسال حدود ۸۹۰ کیلومتر مربع توسعه یافته و تراز آب آن هم ۱۱۰ سانتیمتر افزایش داشته است. او گفت «امسال از نظر منابع آب سال خوبی داریم» و در همین حال افزود «نمی‌توان به‌طور قطع گفت وارد ترسالی شده‌ایم». وزیر نیرو ایران می‌گوید بارندگی در سال زراعی جاری نسبت به متوسط بلندمدت ۵۰ ساله حدود ۴۳ درصد و نسبت به پارسال نیز تاکنون ۱۰۳ درصد افزایش داشته است. علیرضا عرب بافرانی، مدیر حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب استان قم ۱۹ اردیبهشت گفته بود: «بیلان منفی سفره‌های زیرزمینی چند دهه گذشته که باعث ممنوعه و بحرانی شدن دشت‌ها شده است با بارندگی‌های خوب اخیر به کلی جبران نخواهد شد.»