موج تازه بازداشت زنان معترض به حجاب اجباری در تهران

در روزهای اخیر دست‌کم سه نفر از زنان معترض به حجاب اجباری بازداشت شده‌اند. نیروی انتظامی می‌گوید که اکنون نه با بدحجابی بلکه با بی‌حجابی برخورد می‌کند.