طرح جدید جمع‌آوری کودکان کار، موجب نگرانی فعالان مدنی و انجمن‌های حامی حقوق کودکان شده است. شبکه یاری کودکان کار در اطلاعیه‌ای به این طرح اعتراض کرده و خواستار ارائه توضیحات کافی شده است. این نهاد متشکل از سازمان‌های دولتی و غیردولتی در اطلاعیه خود گفته است که نه مجریان طرح و نه سازمان بهزیستی توضیحات کافی در مورد طرح و نحوه اجرای آن ارائه نداده‌اند. شبکه یاری کودکان کار آورده است: «با توجه به این‌که تاکنون طرح‌های جمع‌‌آوری نه از نگاه علمی و نه از نظر اجرایی، در تکرار بی‌حاصل خود، تغییری در وضعیت کودکان کار در خیابان ایجاد نکرده است»، با اجرای آن مخالف است. در ۳۵ سال گذشته، بیش از۳۰ بار طرح جمع‌آوری کودکان کار به‌اجرا در آمده اما هر بار کودکان کار و خیابان باز به خیابان‌ها بازگشته‌اند و هیچ گزارشی درباره اثربخشی این طرح‌ها در جایی منتشر نشده است. فعالان حقوق کودک نسبت به اجرای این طرح‌ها تاکنون واکنش‌های بسیاری نشان داده‌اند. آن‌ها این طرح‌ها را بیشتر یک مانور قدرت و ایجاد خشونت و ناامنی برای این بخش جامعه خوانده‌‌اند و تأکید کرده‌اند که عموماً بعد از چند هفته، همه‌ این افراد از کمپ و سایر مراکز نگهداری رها می‌شوند.