اتحادیه آفریقا عضویت سودان را به تعلیق درآورد

شورای صلح و امنیت اتحادیه آفریقا اعلام کرد که با توجه به کشتار خارطوم، تنها راه برای خروج از بحران، کناره‌گیری نظامیان از قدرت است.