فرشاد خدادادیان، خرم آقابیگی، پیمان سلیمانی و امین حاتمی، چهار تن از کارگران شاغل در کارخانه سیمان کارون به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری مسجد سلیمان احضار شدند. منابع محلی گفته‌اند که احضار این کارگران در پی اعتراض مدیران کارخانه سیمان کارون به رأی دادگاه مبنی بر برائت آن‌ها در جریان پرونده اعتصابات سال ۹۵ این کارخانه صورت گرفته است. پیش از این نیز در سال ۱۳۹۶، چهار تن دیگر از کارگران معترض کارخانه سیمان کارون با شکایت کارفرما احضار شده بودند. دلیل احضار آن‌ها نیز شرکت در تجمعات صنفی بود که در زمستان ۹۵ برگزار شده بود.