فلسطین از سفیر آمریکا در اسرائیل به دیوان بین‌المللی کیفری شکایت می‌کند

دیوید فریدمن، سفیر آمریکا در اسرائیل، الحاق قسمت‌هایی از اراضی اشغالی کرانه باختری به اسرائیل را «حق اسرائیل» خوانده است.