استاندار تهران دستور پیگیری ویژه برای اجرای دستور رئیس جمهوری ایران را در به کارگیری زنان و جوانان در مشاغل مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان تهران صادر کرد. انوشیروان محسنی بندپی در پیامی توییتری نوشت: «امروز در کارگروه تخصصی بانوان با شنیدن درد دل‌های مشاوران مدیران کل در این حوزه مبنی بر عدم به کارگیری آنها در مشاغل مدیریتی، بیش از پیش متوجه عدم اجرای دستور رئیس جمهوری مبنی بر تخصیص ۳۰ درصد مشاغل مدیریتی به جوانان و زنان شدم و در این خصوص دستور پیگیری ویژه و خاص دادم.» انوشیروان محسنی‌بندپی در نخستین کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استان گفت زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور، دارای ظرفیت‌های عظیمی در حوزه‌های تخصصی و کارشناسی هستند که باید نسبت به فراهم کردن بستر مناسب برای بهره‌گیری از این ظرفیت و تخصص‌ها، اهتمام داشت. او همچین گفت: «زنان به لحاظ علمی و تخصصی در طول سال‌های اخیر توانسته‌اند در مدارج عالیه و کرسی‌های مدیریتی، جایگاه قابل توجهی را کسب کنند که باید نسبت به پررنگ‌تر شدن این نقش، توجه جدی داشته باشیم.« او گفت: «اگر به ردیف بودجه سنواتی نگاهی داشته باشیم، فدراسیون‌های ورزشی از اعتبارات مناسبی برخوردار هستند که باید در حوزه بانوان ورزشکار، نسبت به بهره‌گیری از این اعتبارات توجه جدی شود. بر اساس دستور رئیس جمهور در راستای بهره‌گیری از ظرفیت جوانان و بانوان تا پایان برنامه ششم و دوره تصدی دولت دوازدهم، این مهم را به صورت مستمر پایش کرده و روند اجرای این دستور در استان را رصد می‌کنیم.» به گفته استاندار تهران باید شرایطی فراهم شود که بتوان از ظرفیت بانوان در حوزه‌های مختلف تخصصی و کارشناسی مدیریتی بهره گرفت‌.