به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران جواد حسینی را به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش منصوب کرد. او دارای دکتری تخصصی جامعه‌شناسی است و پیشتر معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی، مدیر‌کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، فرمانداری مشهد و معاون فرمانداری مشهد را برعهده داشته است.