در اثر اعتصاب عمومی زندگی اجتماعی در سودان متوقف شد

اعتصابات وارد دومین روز خود شد. ابعاد اعتصاب بسیار گسترده است. اینترنت قطع شده و تلفن‌های هوشمند از کار افتاده‌اند.