شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، وزیر خارجه قطر در سخنانی که شامگاه یکشنبه ۹ ژوئن/ ۱۹ خرداد در لندن ایراد کرد گفت کشورش به اتفاق برخی کشورهای دیگر با مسئولان تهران و واشنگتن گفت‌وگو کرده و از آنها خواسته‌ برای پرهیز از تنش بیشتر با یکدیگر وارد مذاکره شوند. وزیر خارجه قطر گفت: «ما فکر می‌کنیم از جایی به بعد باید تعهداتی داده شود زیرا وضعیت نمی‌تواند تا ابد اینطور بماند. از آنجا که هیچکدام از این دو کشور (ایران و آمریکا) تمایلی به افزایش تنش ندارند، باید با راهکارهایی سازنده مشکل را حل کنند.» شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی اعلام کرد که به جز قطر، عمان، عراق و ژاپن نیز در صدد میانجیگری بین ایران و آمریکا هستند. وزیر خارجه قطر گفت: «تنش ایجاد شده به همه این کشورها ارتباط دارد. ما می‌خواهیم پلی بسازیم که شکاف بین ایران و آمریکا پر شود و امکان گفت‌وگو میان این دو کشور فراهم گردد، زیرا تنش در منطقه به نفع هیچ کس نیست.»