مذاکرات وزیران خارجه ایران و آلمان: تأکید بر حفظ برجام و اجرای اینستکس

ظریف: توقع ایران «صرفاً اجرای برجام است». ماس: «سه کشور اروپایی برای اجرای اینستکس در تلاش‌اند اما نمی‌توانند معجزه کنند.»