کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان به اخراج پناهجویان افغان از آلمان اعتراض کرد. دومینیک بارچ، نماینده کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در آلمان در این‌باره گفت وضعیت امنیتی افغانستان در ماه‌های گذشته بدتر شده است در نتیجه اخراج پناهجویان افغان تنها باید در موارد استثنایی صورت گیرد. بارچ افزود، کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اساساً با بازپس فرستادن پناهجویان به افغانستان مخالفت نمی‌کند اما تصمیم‌گیران با توجه به اقدامات تروریستی مداوم و نقض مکرر حقوق بشر، باید در این مورد روشن کنند که آن‌ها را به چه کشوری بازمی‌گردانند. همچنین دلایل بازگرداندن پناهجویان باید بار دیگر مورد بررسی قرار گیرند. اخراج جمعی پناهجویان افغانستانی از آلمان همواره مورد انتقاد سازمان‌های مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.