آمانو: ایران تمامی تعهدات خود به توافق هسته‌ای را اجرا کند

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهان کاهش تنش موجود درباره ایران از طریق پیشبرد گفت‌وگو شد.