عثمان اسماعیلی، فعال کارگری در شهر سقز استان کردستان برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان احضار شده است. شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب شهرستان سقز در احضاریه از این کارگر خواسته که تا پنج روز آینده خود را به زندان معرفی کند. اسماعیلی فروردین سال گذشته پس از تحمل دو ماه زندان آزاد شد اما ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ همزمان با روز کارگر باردیگر بازداشت و پس از یک هفته، به صورت موقت آزاد شد. دادگاه انقلاب شهرستان سقز این کارگر نقاش را به سه ماه حبس تعزیزی محکوم کرده است.