کارگری که روز ۲۰ خرداد در نیشابور در یک کارگاه ساختمانی مشغول حفاری بود در اثر ریزش آوار مصدوم شد. این کارگر توسط همکارانش از زیر آوار نجات یافته و توسط ماموران آتش‌نشانی به اورژانس منتقل شده است. سیدمهدی حسینی مدیرعامل آتش نشانی نیشابور گفته است با این که دیواره‌های محل گودبرداری پیش از این نیز ریزش کرده بود اما کارگاه ساختمانی تعطیل نشده بود. کارگران ساختمانی در ایران یکی از پرخطرترین شغل‌های کارگری و ناامن‌ترین محیط‌های کاری را دارند.