صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) خواهان اقدامات شدیدتر علیه به‌کار کشیدن کودکان در جهان شد. یونیسف در گزارش تازه خود به‌مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) گفته است تقریباً از هر ۱۰ کودک در جهان یک کودک کار می‌کند. بر این اساس، ۱۵۲ میلیون کودک دختر و پسر در جهان کار می‌کنند که شرایط کاری ۷۳ میلیون نفر از آن‌ها بد ارزیابی شده است. بیشتر کودکانی که کار می‌کنند در قاره‌های آفریقا (۷۲ میلیون کودک) و آسیا (۶۲ میلیون کودک) به‌سر می‌برند. همچنین ۷۰ درصد کودکانی که کار می‌کنند در بخش کشاورزی مشغول به کار هستند. یونیسف از دولت‌ها، جامعه مدنی و صاحبان شرکت‌ها خواسته است تا برای مقابله با عوامل ریشه‌ای کار کودکان مانند فقر شدید، فقدان فرصت‌های آموزشی و تبعیض علیه دختران تلاش کنند. با این حال به گفته یونیسف، شمار کودکان کار در دهه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است و از ۲۴۶ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۱۵۲ میلیون نفر رسیده است.