وضعیت سلامت ساناز الله‌یاری در زندان اوین نگران‌ کننده است

به گزارش کمپین حقوق بشر ایران، الله‌یاری به شدت بیمار است و با وجود درخواست‌های خانواده‌اش برای انتقال او به بیمارستان، تاکنون با این درخواست‌ها مخالفت شده است