فرزند کروبی: گشایش‌های کوچکی در حصر ایجاد شد

محمد حسین کروبی اعلام کرد که هیچ نشانه‌ای از رفع حصر مشاهده نمی‌شود. فرزند مهدی کروبی گفت گمان نرود که خانواده محصوران از گشایش های اندک «ذوق‌زده» شده‌اند.