ده‌ها مورد تجاوز جنسی بعد از سرکوب معترضان در سودان

اعتصاب عمومی در سودان وارد سومین روز شد. ابعاد تازه‌ای از سرکوب آشکار شده است. معترضان نخست‌وزیر معرفی می‌کنند. مصر به نظامیان پیشنهاد همکاری داد.