نزار زکا در لبنان: بازداشتم در ایران خودسرانه بود

نزار زکا، شهروند لبنانی- آمریکایی که در ایران چهار سال در بازداشت بود، پس از آزادی و ترک ایران وارد بیروت شد و در آن‌جا اعلام کرد که بازداشتش «آدم‌ربایی» و محاکمه‌اش «نمایشی» بود.