کارزار نافرمانی مدنی در سودان به تعلیق درآمد

رهبران اعترضات سودان با درخواست فرستاده ویژه اتیوپی در خارطوم موافقت کردند. چالش اصلی اکنون این است: معترضان ریاست شورای انتقالی را به عهده می‌گیرند یا نظامیان؟