عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران به‌منظور برگزاری چهارمین دور گفت‌وگوهای سیاسی میان جمهوری اسلامی و کنفدراسیون سوئیس به برن سفر می‌کند. به‌گزارش رسانه‌های ایران، او قرار است در این سفر درباره تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، آخرین تحولات برجام، مسائل قضایی و حقوق بشری و همچنین همکاری‌های دوجانبه، گفت‌وگو کند. در پی تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا سفرهای دیپلماتیک مقام‌های جمهوری اسلامی و کشورهای اروپایی افزایش یافته است. اروپا خواهان حفظ برجام و پایان تنش ایران و آمریکاست.