اراکی: فقط سه نفر از گزینه‌های رهبری اطلاع دارند

عضو مجلس خبرگان رهبری اعلام کرد که برای تعیین رهبر سوم جمهوری اسلامی کمیسیونی به نام «کمیسیون تحقیق» ایجاد شده. فهرستی محرمانه از گزینه‌ها تهیه شده.