روابط عمومی دادستانی تهران خبر داد که کیفرخواست متهم به قتل عمدی و همچنین متهم به معاونت در قتل عمدی علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی سیاسی در زندان تهران بزرگ (فشافویه) صادر و جهت رسیدگی به دادگاه کیفری یک ارسال شد. بنا به اطلاعیه دادستانی تهران با تکمیل تحقیقات و تقاضای اولیا دم مبنی بر قصاص و مجازات قانونی سایر اتهامات این کیفرخواست صادر شده است. علیرضا شیرمحمدعلی دوشنبه ۲۰ خرداد در زندان فشافویه به دست دو نفر از زندانیان جرایم خطرناک و غیرمرتبط با زندانیان سیاسی مورد حمله قرار گرفت و با وارد آمدن چاقو به شاهرگ و شکمش به شدت آسیب دید. او پیش از انتقال به بیمارستان فیروزآبادی تهران جان خود را از دست داد. وکیل پرونده گفته است شمار ضربات وارد شده به او بیش از ۳۰ ضربه بوده است. شیرمحمدعلی در میان زندانیان بزهکار نگهداری می‌شد و نسبت به این موضوع اعتراض داشت و حتی دست به اعتصاب غذا زده بود. پیکر او روز چهارشنبه به خاک سپرده شد اما نیروهای امنیتی خانواده او را مورد تهدید قرار دادند تا مانع از مصاحبه آن‌ها با راسنه‌ها شوند. مسئولان زندان فشافویه در این‌باره سکوت کرده‌اند.