کارگران کارخانه سیمان سپاهان واقع در مبارکه اصفهان دو ماه گذشته دستمزد نگرفته‌اند. کارگران چهارشنبه ۲۲ خرداد دست از کار کشیدند و خواستار پرداخت دستمزد معوقه، به‌رسمیت شناختن کارشان به عنوان کار سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد شدند. کارگران گفته‌اند که بارها مطالبات خود را با مدیریت کارخانه در میان گذاشته‌اند اما جز وعده پاسخی نشنیده‌اند. کارخانه سیمان سپاهان حدود ۵۰۰ کارگر دارد. این کارخانه زیرمجموعه هلدینگ غدیر وابسته به وزارت دفاع است که در تحریم قرار دارد. زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس روز پنج شنبه ۲۳ خرداد از سوء مدیریت در کارخانه انتقاد کرد و گفت علاوه بر تحریم‌ها، سوء مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در ارتباط با وضعیت فعلی کارخانه موثر بوده است.