سازمان همکاری‌های اسلامی حمله موشکی حوثی‌ها به فرودگاه عربستان را محکوم کرد

معاون وزیر دفاع سعودی ایران را به تجاوز مستقیم و غیر مستقیم به خاک عربستان متهم و تهدید کرد که این امر برای ایران بی‌پیامد نیست.