Share

ده سال پیش در چنین روزهایی ایران ملتهب بود. با اعلام  نتیجه انتخابات دهم ریاست جمهوری، صدها هزار نفر در تهران و دیگر شهرهای بزرگ به نتیجه اعلام شده اعتراض کردند. آنها  در ابتدا خواهان برکناری محمود احمدی‌نژاد و بازپس‌گیری آرا خود بودند. این اعتراضات گسترده «جنبش سبز» نام گرفت و طیف وسیعی از منتقدان و مخالفان حکومت اسلامی ایران را با خود همراه کرد.

Share