زنان سوئیس در یک اقدام هماهنگ در نقاط مختلف این کشور دست به اعتصاب و گردهمایی زدند و خواهان برابری جنسیتی شدند. آن‌ها به‌ویژه درخواست دستمزد برابر برای کار برابر با مردان را مطرح کردند. سازگاری بهتر خانواده و محیط کار و حقوق بازنشستگی بهتر برای زنان از جمله خواسته‌های دیگر زنان سوئیس بودند. آن‌ها همچنین برای کاهش نرخ مالیات بر محصولات بهداشتی زنانه طوماری با ۱۱ هزار امضا را به پارلمان سوئیس در برن تقدیم کردند. تنها در شهر برن تا ظهر جمعه ۱۰ هزار زن در اعتراضات شرکت کردند. تظاهرکنندگان در زوریخ حدود ظهر عبور و مرور در نزدیکی ایستگاه اصلی قطار را فلج کردند. افزون بر این بسیاری از زنان کار خود را به‌مدت کوتاهی تعطیل کردند. بسیاری از کارکنان زن پس از ساعت ۱۵ و ۲۴ دقیقه محل کار خود را ترک کردند زیرا براساس آمار، آن‌ها از آن ساعت به بعد به صورت رایگان کار می‌کنند. در غرب سوئیس، شمار زیادی از معلمان مشارکت خود را با این حرکت اعلام کردند. سندیکاها در برگزاری این اعتراضات نقش اصلی را داشتند. برابری جنسیتی در قانون اساسی سوئیس در سال ۱۹۸۱ ثبت شد اما دستمزد زنان هنوز به‌طور میانگین ۲۰ درصد کمتر از مردان است. اولین اعتصاب عمومی زنان سوئیس ۱۴ ژوئن ۱۹۹۱ برگزار شد. در آن زمان، صدها هزار نفر از زنان کمتر کار کردند و دست به تظاهرات اعتراضی زدند. آن‌ها با این حرکت خود به این واقعیت اشاره کردند که برابری جنسیتی که در قانون اساسی سوئیس تعریف شده بود ۱۰ سال بعد اجرا نشده است.