غلامرضا مالکی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سیستان و بلوچستان گفت که این استان برای آموزش بازماندگان از تحصیل نیروی کافی ندارد. به گفته او، آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان با کمبود ۴۰ هزار نیروی انسانی روبرو است و برای آموزش بازماندگان از تحصیل به جذب حداقل ۱۹ هزار نیرو نیاز دارد. مالکی آمار دقیقی از بازماندگان از تحصیل در استان ارائه نکرد اما گفت که ۸۴۸ هزار نفر در استان آماده رفتن به مدرسه هستند و تنها ۶۰۰ هزار تن به مدرسه می‌روند. استان سیستان و بلوچستان یکی از سه استان با بالاترین نرخ بازماندگی از تحصیل است.