اعتراضات گسترده در هنگ‌کنگ به تعلیق لایحه استرداد منجر شد

کری لم، رهبر هنگ‌کنگ اعلام کرد که لایحه مورد مناقشه استرداد را معلق می‌کند.