مستأجران در کرمان و کرمانشاه به چادرنشینی روی آوردند

نرخ اجاره‌بهاء در برخی مناطق ایران تا چهار برابر افزایش یافته است. مستاجران کم‌درآمد در کرمان و کرمانشاه به چادرنشینی و کانکس‌نشینی روی آورده‌اند.