رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران گفت:« حضور زنان در ورزشگاه‌ها هر چقدر پررنگ‌تر دیده شود سبب می‌شود تا مردان ایرانی بیشتر ارزش‌های اخلاقی را رعایت کنند». او که شنبه ۲۵ خرداد در مراسم تجلیل از «دختران قهرمان دانشگاه الزهرا» سخن می‌گفت، حضور زنان در ورزشگاه‌ها را «سبب افزایش ارزش‌های اخلاقی» عنوان کرد اما گفت که «در این زمینه باید مراجع ذیربط تصمیم نهایی را اتخاذ کنند». او در عین حال حضور زنان در ورزشگاه‌ها را نیازمند «عبور از نگاه تبعیض جنسیتی» دانست. صالحی امیری با بیان اینکه حضور زنان در ورزشگاه‌ها« یک نیاز اجتماعی»، گفت که «باید در این زمینه تلاش‌های بیشتری صورت بگیرد».