ایران در رآکتور اراک از اقدامات جدید برای کاهش تعهدات برجام رونمایی می‌کند

مذاکره با اروپایی‌ها هنوز نتیجه نداده‌ است. جمهوری اسلامی «افزایش بدون محدودیت ذخایر اورانیوم غنی‌شده»،‌ «بازطراحی رآکتور اراک» و ادامه «خروج پله‌پله» از برجام را در دستور کار دارد.