سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از مخالفت دوباره اعضای این کمیسیون با کلیات طرح نظام روزنامه‌نگاری در ایران خبر داد. به گفته فاطمه ذوالقدر، این طرح روز شنبه ۲۶ خرداد در کمیسیون فرهنگی به رای گذاشته شد اما نتوانست آرای لازم را کسب کند. ذوالقدر گفت: «در این طرح حقوق روزنامه‌نگاران مورد توجه قرار نگرفته و دارای ابهاماتی است.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام نکرد منظور از quot;حقوق روزنامه‌نگارانquot; و ابهامات یاد شده دقیقا چیست؟ از میان مفاد لحاظ شده در این طرح یکی حمایت از حقوق و استقلال حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و دیگری امنیت شغلی و منزلت خبرنگاران بوده که از نظر اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دارای ابهام شناخته شده و نتوانسته رأی بیاورد. به دلیل عدم حمایت دولت در ایران امنیت شغلی روزنامه‌نگاران تضمین شده نیست و از طرفی به علت حاکمیت ایدئولوژیک در جمهوری اسلامی، عده زیادی از روزنامه‌نگاران همواره با خطر بازداشت و تعقیب قضایی از سوی دستگاه‌های حکومتی روبه‌رو هستند. ایران هم اکنون در کنار کشورهایی همچون چین، مصر و ترکیه از جمله زندان‌های بزرگ برای روزنامه‌نگاران است.