کارگران کارخانه قند فسا از فروردین تاکنون مزد نگرفته‌اند و با خطر بیکاری نیز مواجه‌اند. کارگران در پی عملی نشدن وعده‌های مدیران روز ۲۸ فروردین دست به اعتصاب زدند. این بار مسئولان محلی به کارگران وعده پرداخت مطالبات معوقه را دادند اما این وعده نیز عملی نشده است. کارخانه قند فسا که در پی یک دوره توقف تولید، سال ۹۶ به بخش خصوصی واگذار شد، اکنون نیز با رکود تولید روبروست. بحران اقتصادی و تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی کارخانه‌ها و تولیدی‌های بسیاری را در ایران با بحران مواجه کرده است.