تغییرات و تصمیمات جدید در قوه قضائیه

محسنی اژه‌ای از انفصال ۶۰ قاضی از دستگاه قضائی خبر داد و گفت رئیس قوه قضائیه از آغاز سال جاری ۳۵۰ مورد «اذن قصاص» صادر کرده است.